Формула здоровьяNEW
Каско
Полис гражданско-правовой ответсвтенности online
Купить полис
Полис для поездки за рубеж online

Русский    Українська

Горячая линия (круглосуточно)
0 800 601 701 
0 800 503 707 
(бесплатно по Украине)
456 
(с мобильного по тарифам оператора)


 Обратный звонок
О компании
Публичная информация
Пресс-центр
Страховые услуги
Центр обслуживания
Электронный полис
Сотрудничество
Качество наших услуг
Партнерские программы
Программы лояльности
Работа в АСКА
Наши контакты
Информация для акционеров

Купить полис Страховой калькулятор Страховой случай Купить онлайн

За 2013 г. выплачено
167,1 млн. грн.

страховых возмещений
Главная   >   АСКА

 

 

Повідомлення  про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 13490997

3. Місцезнаходження: Україна, 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А

4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 5202220

5. Електронна поштова адреса емітента: law@aska.com.ua, ludmila.bachinskaya@aska.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.aska.com.ua, http://stockmarket.gov.ua

7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента:

 

ІІ. Текст повідомлення

 

Шукатко Андрiя Олеговича (фiзична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) призначено (обрано) на посаду Генерального директора ПрАТ «УАСК АСКА» вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради ПрАТ «УАСК АСКА» (протокол № 136 вiд 26.12.2017 року), з 01.01.2018 по 31.03.2019 року строком на 1 (один) рiк i три мiсяцi. Рiшення прийнято у зв’язку iз закiнченням строку ранiше наданих повноважень (продовження строку повноважень). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: Генеральний директор ПрАТ «УАСК АСКА».

 

ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
                                     

 

 

 

Генеральний директор ПрАТ «УАСК АСКА»                                                                                    А.О. Шукатко

 

 

 Страховая компания АСКА
в социальных медиа:

Центральный офис

83052, г. Донецк, пр. Ильича, 100
т.: (062)348-38-00 многоканальный
ф.: (062) 348-38-87
aska_info@aska.com.ua

Центральный офис

03186, г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5
 т.: (044) 520-22-01 многоканальный
office@aska.com.ua

"АСКА" в регионах

Copyright © 2011 ACKA.
Все права защищены.

Создание сайта Sparkle Design Studio