Формула здоров'яNEW
Каско
Поліс цивільно-правової відповідальності online
Купить полис
Поліс для поїздки за кордон online

Русский    Українська

Гаряча лінія (цілодобово)
0 800 601 701 
0 800 503 707 
(безкоштовно по України)
456 
(з мобільного згідно тарифів оператора)


 Зворотний дзвінок
Про компанію
Публічна інформація
Прес-центр
Страхові послуги
Центр обслуговування
Електронний поліс
Співпраця
Якість наших послуг
Партнерські програми
Програми лояльності
Наші контакти
Інформація для акціонерів

Купить полис Страховой калькулятор Страховой случай Купить онлайн

За 2013 р. виплачено
167,1 млн. грн.

страхових відшкодувань
Історія

Менеджмент


Місія та цінності

Фінансові показники


Візитна картка компанії

Ліцензії


Перестрахування

Рейтинги і нагороди


Соціальна відповідальність

Кар'єра в АСКА


Корпоративне управління

Особа інформація емітента


Правила страхування

Лінія довіри СКМ


Головна   >   Про компанію   >   Соціальна відповідальність

Соціальна відповідальність

З моменту свого заснування компанiя АСКА веде соцiально вiдповiдальний бiзнес.

Ми завжди розумiли, що побудова успiшного, прибуткового бiзнесу, i вiдповiдальне ставлення до Клiєнтiв, спiвробiтників, суспiльства, в якому ми живемо це двi мети, якi не суперечать, а органiчно доповнюють одна одну.

Тому корпоративна соцiальна вiдповiдальнiсть (КСВ) в "АСКА"  це не модний тренд. Це саме той пiдхiд, яким ми керуємося вже 23 роки.

Що означає бути соцiально вiдповiдальною компанiєю?

По вiдношенню до Клiєнтiв: чесно i прозоро працювати з Клiєнтами, неухильно дотримуватися взятих на себе зобов'язання.

За 2012 рік АСКА виплатила страхових вiдшкодувань на суму

За 2012 год АСКА выплатила страховых возмещений на сумму 184,3 млн. грн. що на чверть більше, ніж 2011 року. За добровільними видами страхування виплачено майже 130 млн.грн., за обов'язковими - понад 54,4 млн.грн.

Стосовно Спiвробiтників: створювати гiднi умови працi, iнвестувати в зростання Команди, надаючи можливiсть навчання та розвитку, максимальної реалiзацiї потенцiалу кожного спiвробiтника.

Роботодавець АСКА:

  • регулярно i своєчасно виплачує заробiтну плату, обкладаючи її податками в повнiй вiдповiдностi з вимогами українського законодавства;

  • неухильно та в повному обсязi дотримується всiх вимог Кодексу Законiв про працю (КЗпП) України;

  • забезпечує спiвробiтникам рiвнi можливостi, у тому числi адекватну оцiнку їх внеску в успiшнiсть бiзнесу;

  • постiйно проводить навчання персоналу як всерединi Компанiї, так i задiюючи зовнiшнi ресурси.

По вiдношенню до Держави: виконувати всi правовi зобов'язання, у т.ч. своєчасно та в повному обсязi сплачувати податки до державного бюджету, iнiцiювати впровадження кращих практик управлiння страховою галуззю в масштабах України.

За 2012 р. АСКА сплатила до бюджету 31,518 млн. грн. податків, з яких 23,635 млн.грн. складає податок на прибуток, та 7,883 млн.грн. iншi податки.

Керiвники та спецiалiсти компанiї беруть активну участь у роботi урядових i галузевих робочих груп, налагоджують спiвпрацю з освiтнiми установами та мiжнародними програмами.

"АСКА" регулярно публiкує статтi в ЗМI з актуальних питань страхування. Ми першими серед українських компанiй створили цикл освiтнiх програм по страхуванню.

Що також?

Серед успiшно впроваджених проектiв в рамках КСВ установка "Пам'ятника страховому агенту" в Донецьку. Є й масштабнiшi iнiцiативи: засновник i один з власникiв компанiї, Олександр Сосiс, заснував благодiйний фонд, який фiнансує вручення щорiчної премiї в галузi страхування. Цiєю премiєю нагороджуються видатнi дiячi української страхової науки, страхової журналiстики та громадських страхових органiзацiй.

I, нарештi, при Фондi Олександра Сосiса створена соцiальна програма допомоги важкохворим дiтям працiвникiв страхових компанiй та iнших учасникiв фiнансового ринку. На цi цiлi щорiчно видiляється 300 тис. грн.

Як наслiдок ...

Визнання досягнень компанiї в сферi КСВ входження "АСКА" в ТОП-20 найбiльш шанованих українських компанiй за результатами дослiдження "Найкращi шанованi компанiї України" ("The Ukraine's Most Reputable Companies ") у 2010 р.

Це пiдсумок незалежного дослiдження, яке проводить компанiя "Reputation Capital" за сертифiкованою мiжнародною методикою "Reputation Institute RepTrak", що застосовується для глобального вивчення рiвня довiри споживачiв до найбiльших компанiй свiту.

Ми продовжуємо реалiзовувати iнiцiативи у сферi КСВ.

Якщо Ви хочете розвивати цей пiдхiд разом з "АСКА" чекаємо Ваших iнiцiатив!Страхова компанiя "АСКА"
в соцiальних медiа:

Центральний офіс

83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, 100
т.: (062)348-38-00 багатоканальный
ф.: (062) 348-38-87
aska_info@aska.com.ua

Центральний офіс

03186, м. Київ, вул. А. Антонова, 5
 т.: (044) 520-22-01  багатоканальный
office@aska.com.ua

"АСКА" в регіонах

Copyright © 2011 ACKA.
Всi права захищенi.

Створення сайту Sparkle Design Studio